Gure gizarteak komenentziazko ezkontza bezala ikusteko joera du jatorri desberdineko bi pertsonaren arteko lotura.

Euskaldun-latindar bikote batek ezkontzea erabakitzen duenean legearen aurrean prozesu bat burutu behar dute bere lotura interesagatik ez dela frogatzeko. Izapide horien artean askotan epaile baten aurrean azterketa bat gainditzea dago.

Topa Sukalderia-n uste dugu inongo nahasterik ez litzatekeela test baten menpe jarri behar.

Horregatik, hiru bikote euskal-latindar eta hiru euskal-euskal bikote elkartu ditugu bikote mistoek gainditu behar izaten duten proba egin dezaten

Bideo osoa

Baieztatu erantzunak

Zure bikoteak testik zailenetariko bat burutu du. Justiziak bikote mixtoei ezkontzeko baimentzen duena. Orain zure txanda da, baieztatu bere erantzunak.

¿A cuanta gente invitasteis a la boda?

ewevwe

Ez duzu asmatu

¿Hasta qué hora duró la recepción de vuestra boda?

vwwv

Ez duzu asmatu

¿Cuál es la marca de dentífrico que usa tu pareja?

ewvwev

Ez duzu asmatu

¿Su cónyuge tiene alguna fobia o miedo?

vwevwe

Ez duzu asmatu

¿Cuál es la marca de champú que usa tu pareja?

vwevwe

Ez duzu asmatu

¿Qué cicatrices tiene su cónyuge?

vwevwe

Ez duzu asmatu

¿Qué comida detesta su cónyuge?

Ez duzu asmatu

¿Hicieron luna de miel? ¿A dónde fueron?

vwevw

Ez duzu asmatu

¿Con qué frecuencia visitáis a la familia política?

vwewew

Asmatu duzu

¿Cuánto pagan de alquiler o de hipoteca?

ewvwe

Ez duzu asmatu

1/10

Baliteke zuen erlazioaren errealitatea epaile batek zalantzan jartzea. Eta testaren erantzunek hark zuen harremana ez balioztea eragingo balute? Maitasuna, bizitza honetako gauza on guztiak bezala, arrazionala ezezik beste guztia da. Maitasuna pasioa da, poztasuna da, kimika da. Maitasuna zirrara-tsunami bat da. Gainera, nortzuk gara gu hori epaitzeko?