Gure gizarteak komenentziazko ezkontza bezala ikusteko joera du jatorri desberdineko bi pertsonaren arteko lotura.

Euskaldun-latindar bikote batek ezkontzea erabakitzen duenean legearen aurrean prozesu bat burutu behar dute bere lotura interesagatik ez dela frogatzeko. Izapide horien artean askotan epaile baten aurrean azterketa bat gainditzea dago.

Topa Sukalderia-n uste dugu inongo nahasterik ez litzatekeela test baten menpe jarri behar.

Horregatik, hiru bikote euskal-latindar eta hiru euskal-euskal bikote elkartu ditugu bikote mistoek gainditu behar izaten duten proba egin dezaten

Bideo osoa

Select Compatiblidad (definitivo)

  • Bakarrik bikote batzuek gainditzen duten testa

    Herrialde desberdinetako bikoteak, azterketa gainditu behar dute epaile baten aurrean ezkondu ahal izateko. Zuen bikoteak gaindituko ahal zukeen azterketa?Egiaztatu testa egiten.