Gure gizarteak komenentziazko ezkontza bezala ikusteko joera du jatorri desberdineko bi pertsonaren arteko lotura.

Euskaldun-latindar bikote batek ezkontzea erabakitzen duenean legearen aurrean prozesu bat burutu behar dute bere lotura interesagatik ez dela frogatzeko. Izapide horien artean askotan epaile baten aurrean azterketa bat gainditzea dago.

Topa Sukalderia-n uste dugu inongo nahasterik ez litzatekeela test baten menpe jarri behar.

Horregatik, hiru bikote euskal-latindar eta hiru euskal-euskal bikote elkartu ditugu bikote mistoek gainditu behar izaten duten proba egin dezaten

Bideo osoa

Baieztatu erantzunak

Zure bikoteak testik zailenetariko bat burutu du. Justiziak bikote mixtoei ezkontzeko baimentzen duena. Orain zure txanda da, baieztatu bere erantzunak.

¿A cuanta gente invitasteis a la boda?

cefvevrt

Asmatu duzu

¿Cuál es la marca de dentífrico que usa tu pareja?

rvrtvtrvtr

Asmatu duzu

¿En qué actividad trabaja actualmente tu pareja?

vtrv

Asmatu duzu

¿Qué le pone de mal humor a tu pareja?

vrtv

Asmatu duzu

¿Dónde se guarda la ropa de invierno?

rvrtvr

Asmatu duzu

¿Qué cicatrices tiene su cónyuge?

rvr

Ez duzu asmatu

¿Qué comida detesta su cónyuge?

vrtvrt

Ez duzu asmatu

¿Cuándo es el cumpleaños de su cónyuge?

vrtvr

Ez duzu asmatu

¿Cuánto pagan de alquiler o de hipoteca?

vrtvrtv

Ez duzu asmatu

¿Les has hecho regalos a tus suegros o te han hecho algún regalo?

vrrtv

Ez duzu asmatu

5/10

Hara! Zuena benetakoa da, egiazkoa eta oso aukera ona. Ezkontzeko edozein epaile oniritzia emango luke eta Cupidok “like” edo “zoragarri!” bat emango lioke zuen amodioari.