Gure gizarteak komenentziazko ezkontza bezala ikusteko joera du jatorri desberdineko bi pertsonaren arteko lotura.

Euskaldun-latindar bikote batek ezkontzea erabakitzen duenean legearen aurrean prozesu bat burutu behar dute bere lotura interesagatik ez dela frogatzeko. Izapide horien artean askotan epaile baten aurrean azterketa bat gainditzea dago.

Topa Sukalderia-n uste dugu inongo nahasterik ez litzatekeela test baten menpe jarri behar.

Horregatik, hiru bikote euskal-latindar eta hiru euskal-euskal bikote elkartu ditugu bikote mistoek gainditu behar izaten duten proba egin dezaten

Bideo osoa

Baieztatu erantzunak

Zure bikoteak testik zailenetariko bat burutu du. Justiziak bikote mixtoei ezkontzeko baimentzen duena. Orain zure txanda da, baieztatu bere erantzunak.

¿Qué cosas tienes en común con tu pareja?

La forma de ver la vida y ser de Navarra

Asmatu duzu

¿Cuál es la marca de dentífrico que usa tu pareja?

Oral B

Ez duzu asmatu

¿En qué actividad trabaja actualmente tu pareja?

Nada

Asmatu duzu

¿Dónde se guarda la ropa de invierno?

Armario

Asmatu duzu

¿Qué cicatrices tiene su cónyuge?

Cena y barbilla

Asmatu duzu

¿Hicieron luna de miel? ¿A dónde fueron?

Nada

Asmatu duzu

¿De qué lado de la cama duerme su pareja?

Izquierdo menos en su cama

Ez duzu asmatu

¿Cuánto pagan de alquiler o de hipoteca?

Nada

Asmatu duzu

¿Quién hace la comida y la cena?

Dos

Asmatu duzu

¿Cuál es la marca de la cámara de fotos de su pareja?

Cannon

Ez duzu asmatu

7/10

Hara! Zuena benetakoa da, egiazkoa eta oso aukera ona. Ezkontzeko edozein epaile oniritzia emango luke eta Cupidok “like” edo “zoragarri!” bat emango lioke zuen amodioari.